وبلاگ اختصاصی

دکتر زینب گلزاری

وبلاگ اختصاصی

دکتر زینب گلزاری

وبلاگ اختصاصی

این وبلاگ به منظور ارتباط و تعامل بیشتر با دانشجویان گرامی،طراحی شده است.

نام و نام خانوادگی:   زینب گلزاری

سابقه شغلی:

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی(واحد تهران جنوب)

کارشناس و تحریریه نشریه تحلیلی اطلاع رسانی رشد مدرسه فردا

 

سوابق تحصیلات دانشگاهی:

فارغ التحصیل دوره دکتری رشته مدیریت آموزشی- دانشگاه علوم و تحقیقات آموزشی-  1390

فارغ التحصیل رتبه اول کارشناسی ارشد- رشته تکنولوژی آموزشی- دانشگاه خوارزمی-   1382

فارغ التحصیل کارشناسی  رشته تکنولوژی آموزشی- دانشگاه علامه طباطبایی-  1379

 

فعالیت های پژوهشی تا سال 1395      

ü    تألیف رساله کارشناسی ارشد با عنوان «مقایسه سه روش تدریس سنتی، دست سازه و نرم افزار در آموزش درس ریاضی دانش آموزان دوره راهنمایی شهر تهران» به راهنمایی دکتر حسن رستگار پور، دانشگاه خوارزمی(تربیت معلم سابق)، 1382.

ü    تألیف رساله دکتری با عنوان «ارائه الگوی ارزشیابی کیفیت درونی آموزش الکترونیکی کشور» به راهنمایی دکتر علیرضا کیامنش، دانشگاه علوم و تحقیقات آموزشی، 1390.

ü    تألیف مقاله  علمی- پژوهشی «تاثیر دست سازه ها و نرم افزار رایانه ای آموزشی درس ریاضی دوره راهنمایی بر یادگیری دانش آموزان دختر شهر تهران ، نشریه علمی- پژوهشی  فصلنامه پژوهش در مسایل تعلیم و تربیت،1383  

ü    تألیف مقاله  علمی- پژوهشی «تدوین و اعتبار سنجی الگوی پیشنهادی ارزشیابی کیفیت درونی آموزش الکترونیکی در نظام آموزش عالی کشور، نشریه  علمی- پژوهشی  دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی،1389      

ü    تألیف مقاله  علمی- پژوهشی «بررسی وضعیت کیفیت آموزش الکترونیکی در سطح آموزش عالی ، نشریه  علمی- پژوهشی انجمن آموزش عالی،1389 

ü    تالیف مقاله  آی اس آی،  Assessment model of E-learning for higher education، منتشر شده در ژورنال  Journal of American Science، 2012  

ü    تالیف مقاله آی اس آی ، Internal quality evaluation model of e-learning in higher education، منتشر شده در ژورنال    Archives Des sciences با درجه تاثیر :  IF:/.475    

ü    تالیف مقاله  علمی،   An Evaluation Model of E-learning Internal Quality at higher Institutions  پذیرفته شده در سمینار

The 9th. International Conference on Education and Information Systems, Technologies and Applications (EISTA 2011), Orlando, USA        

ü    تالیف مقاله علمی،   Users,The major side of knowledge management triangle پذیرفته شده در سمینار 

(2006KMAP) Transactions on Knowledge and Data Engineering           

ü    تالیف مقاله کلاس مجازی، به سفارش اولین دانشنامه برنامه درسی در ایران،1392   

ü    تالیف مقاله تاریخ تحولات ارزشیابی در ایران، به سفارش اولین دانشنامه برنامه درسی در ایران،1392     

ü    تالیف مقاله پوشه کار الکترونکی، به سفارش اولین دانشنامه برنامه درسی در ایران،1394   

ü   تالیف مقاله علمی پژوهشی "تدریس به روش معکوس در آموزش عالی: روایت های  یک مدرس دانشگاه" دو فصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی،1395

ü    تالیف و ارائه مقاله برتر در اولین سمینار نماز و بهداشت روانی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1386 

ü    تالیف وارائه مقاله "  مقایسه سه روش تدریس در درس ریاضی دوره  راهنمایی ،دانشگاه  شهید چمران اهواز، چاپ در چکیده مقالات، 1383          

ü    تالیف وارائه مقاله "وبلاگ ابزاری برای تولید محتوا"در همایش فناوریهای آموزشی در عصر اطلاعات و ارتباطات، چاپ در چکیده مقالات،1387          

ü    نگارش مقاله "این دوایر جذاب، بررسی معیارهای آموزشی تولید نرم افزارهای آموزشی و تربیتی"، ماهنامه تحلیلی اطلاع رسانی رشد مدرسه فردا، دوره دوم ، شماره 1 مهر 84

ü    نگارش مقاله" قرار است چه اتفاقی بیافتد، بررسی جلوه های متعدد ورود فناوری اطلاعات به نظام آموزشی"، ماهنامه تحلیلی اطلاع رسانی رشد مدرسه فردا، دوره دوم، شماره 2، مهر 84          16

ü    ترجمه مقاله "تصویری از یک مدرسه هوشمند"، ماهنامه تحلیلی اطلاع رسانی رشد مدزسه فردا، دوره دوم ، شماره 3، مهر 84          

ü    نگارش مقاله" نگاهی به وبلاگ از دریچه آموزش"، ماهنامه تحلیلی اطلاع رسانی رشد مدرسه فردا، دوره سوم، شماره 7، فروردین 86    

ü    نگارش مقاله "نسل دیجیتال، بررسی استفاده از موبایل در مدارس"، ماهنامه تحلیلی اطلاع رسانی رشد مدرسه فردا، دوره چهارم، شماره 6، اسفند 86 

ü    ترجمه مقاله "پادکست ارتباط نسل امروز، بررسی رسانه شنیداری نسل جدید"، ماهنامه تحلیلی اطلاع رسانی رشد مدرسه فردا، دوره پنجم، شماره 2، آبان 87         

ü    نگارش مقاله "زیرساختها و عوامل موثر در شکل گیری و توسعه مدارس مجازی"، ویژه نامه ضمن خدمت فرهنگیان، ماهنامه تحلیلی اطلاع رسانی رشد مدرسه فردا،  دوره هفتم، شماره 3، آذر 90       

ü    ترجمه مقاله" استفاده از فناوری در آموزش، بررسی نظرات موافقان و مخالفان"، ماهنامه تحلیلی اطلاع رسانی رشد مدرسه فردا، دوره هشتم، شماره 6، اسفند 90      

ü    ترجمه مقاله "ویژگی های معلم قرن 21"، ماهنامه تحلیلی اطلاع رسانی رشد مدرسه فردا، دوره نهم، شماره 1، مهر 91       

ü    ترجمه مقاله "داستانگویی دیجیتال در برنامه درسی مصر"،  ماهنامه تحلیلی اطلاع رسانی رشد مدرسه فردا، دوره نهم، شماره 8، اردیبهشت 92        

ü    نگارش مقاله "روایت کلاس مجازی، بررسی مشکلات و محدودیت ها"، ماهنامه تحلیلی اطلاع رسانی رشد مدرسه فردا، دوره دهم، شماره 5، بهمن 92    

ü    ترجمه مقاله "فناوری سبز، راهی به سوی حفظ محیط زیست در عصر فناوری دیجیتالی"، ماهنامه تحلیلی اطلاع رسانی رشد مدرسه فردا، دوره دهم، شماره 7، فروردین 93     

ü    انتشار الکترونیکی مقاله "طراحی چند رسانه ای " در اولین نشریه الکترونیکی علمی کشور،1383    

            فعالیت های علمی و اجرایی

ü    داور دو فصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی، نشریه علمی  پژوهشی، شاپا 2345-4938، 1392

ü    مدرس کارگاه آموزشی Flipped Classroom ، مجموعه دبیرستانهای مفید، 1393

ü    مدرس کارگاه آموزشی Flipped Classroom، سازمان فناوری اطاعات و ارتباطات،شهریور 1393

ü    مدرس کارگاه آموزشی Flipped Classroom، آموزش و پرورش استان همدان.،آذر 1394

ü    استاد مدعو دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه پیام نور، واحد شهر ری،1386-1387 

ü    عضوکمیته ی تدوین سیاستهای راهبردی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش،1383    

ü    مجری طرح  تدوین استانداردهای آی سی تی در تالیف کتب کمک آموزشی دوره دبستان و راهنمایی آموزش و پرورش،1390 

ü    مدرس کارگاه آموزش علوم ابتدایی مبتنی بر فناوری اطلاعات برای مدرسین مراکز تربیت معلم سراسر کشور،1382

ü    داور هشتمین جشنواره کتابهای آموزشی رشد، (کتابهای آی سی تی)، 1389 

ü    مجری کارگاه گزارش دهی دیجیتال یاDigital Storytelling و کاربرد آن در آموزش مدرسه در هشتمین کنفرانس ملی و پنجمین کنفرانس بین‌المللی آموزش و یادگیری الکترونیکی ایران،1392       

ü    طراحی وساخت نرم افزار آموزش بردار و مختصات سال دوم راهنمایی،1383  

ü    طراحی سناریو و کارشناسی پروژه تولید چند رسانه ای راهنمای معلم(کتاب هدیه های آسمان)،1383   

ü      ساخت حدود سی انیمیشن برای علوم دوره ابتدایی به سفارش مدیر پروژه، 1382