وبلاگ اختصاصی

دکتر زینب گلزاری

وبلاگ اختصاصی

دکتر زینب گلزاری

وبلاگ اختصاصی

این وبلاگ به منظور ارتباط و تعامل بیشتر با دانشجویان گرامی،طراحی شده است.

کتاب راهنمای عملی ارزشیابی آموزش الکترونیکی منتشر شد


فصل اول این کتاب به کلیاتی در زمینه آموزش الکترونیکی پرداخته است.تاریخچه ارزشیابی آموزش الکترونیکی در کشور ایران و سایر کشورها، قوانین مربوط به برگزاری دوره های آموزش الکترونیکی از نگاه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از جمله مهمترین ، مباحثی است که در این فصل مطالعه خواهید کرد.

فصل دوم کتاب به معرفی الگوها، چارچوب و مدلهای پرکاربرد و مشهور ارزشیابی آموزش الکترونیکی از سال 2000 تا کنون پرداخته است. مجموعه ای از مهمترین مطالعات و پژوهشهای صورت گرفته در زمینه ارزشیابی کیفیت آموزش الکترونیکی و تجارب کشورهای منتخب در این حوزه را می توانید در این فصل بخوانید. مطالب ارائه شده در این فصل غالبا ترجمه یا نتیجه مطالعات و پژوهشهای صورت گرفته در کشور بوده است. مطالعه این بخش به علاقه مندان مباحث علمی و نظری پیشنهاد می شود.

در فصل سوم کتاب، عوامل، ملاکها و نشانگرهای الگوی پیشنهادی آموزش الکترونیکی، به تفصیل بیان شده است. خوانندگان علاقمند می توانند در این فصل با نحوه انتخاب و گزینش عوامل، ملاکها و نشانگر ها آشنا شوند و چگونگی روایی و پایایی الگوی پیشنهادی ارزشیابی آموزش الکترونیکی را مورد توجه و دقت نظر قرار دهند.

فصل چهارم مقایسه و تحلیل دقیقی بر الگوها، چارچوب و مدلهای موجود دارد.در این فصل علاوه بر خلاصه ای از این مقایسه ها در قالب جدول، تحلیل دقیقی بر انتخاب هر عامل صورت گرفته است. همچنین امتیازات و دلایل برتری الگوی پیشنهادی ارزشیابی آموزش الکترونیکی، نسبت به سایر الگوهای موجود، به تفصیل آورده شده است. مطالعه فصل سوم و فصل چهارم، به پژوهشگران حوزه ارزشیابی آموزش الکترونیکی پیشنهاد می شود.

فصل پنجم این کتاب، راهنمای عملی ارزشیابی آموزش الکترونیکی است. در ابتدای این فصل، طرح جامعی از الگوی پیشنهادی کیا-گل، که در برگیرنده عوامل، ملاک و نشانگرهاست، نیز در قالب شکل آورده شده است.  این فصل همانند یک بسته ارزشیابی، می تواند به تنهایی مورد استفاده قرار گیرد.الگوی پیشنهادی ارزشیابی آموزش الکترونیکی کیا-گل که با ترکیب نام مولفان آن، کیا-گل نامیده شده است، در بر گیرنده عوامل، ملاکهای موثر بر کیفیت آموزش الکترونیکی و نشانگرهایی است که با کمک آنها می توان کیفیت آموزش الکترونیکی را بررسی کرد. همچنین ابزار ارزشیابی کیفیت آموزش الکترونیکی در قالب پرسشنامه فراگیر محور، به همراه جدول معیار قضاوت، روش محاسبه و ارزشیابی نمرات به دست آمده از اجرای الگو، بسته جامع و کاربردی را دراختیار مجریان قرار می دهد. مطالعه این فصل به علاقمندان، ارزیابان و مجریان ارزشیابی کیفیت آموزش الکترونیکی پیشنهاد می شود.


انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه این کتاب را در قطع وزیری،  204 صفحه و قیمت هفده هزار تومان منتشر کرده است. 

سفارش اینترنتی کتاب از طریق لینک زیر امکان پذیر است.

لینک خرید اینترنتی کتاب ارزشیابی آموزش الکترونیکی(راهنمای عمل)


کتاب ارزشیابی آموزش الکترونیکی